O pravilni tehniki igranja kitare je z gotovostjo mogoče trditi le eno: težko je reči, kaj natančno je prav. Zato je tudi ustrezne strokovne literature na tem področju malo, veliko napotkov pa je celo napačnih in škodljivih. Pravilnih možnosti je namreč več, napake pa se jasno pokažejo šele čez čas – s telesnimi bolečinami ali celo poškodbami. Zato je naša prva skrb izogniti se držam, ki te povzročajo.

V prvih dveh letih je ena izmed glavnih nalog učitelja pomagati učencu postaviti trdne tehnične osnove, saj so te pomembno izhodišče za nadaljnje muziciranje. Pri tem moramo predvsem paziti, da ne spodbujamo gibov, ki škodijo telesu, da se raje kot da bi iskali »pravilne« drže, izogibamo napačnim.

Zato so podobe AHA!stamps, ki učiteljem pomagajo spodbujati ustrezno kitarsko tehniko, tudi v tem smislu dobrodošel učni pripomoček. Učencem namreč ne zapovedujejo absolutno »pravilnih« drž in gibov (zapestje leve roke naj bo popolnoma ravno), temveč jih z vzporedno sliko, podobo iz vsakdanjega življenja spodbudijo, da najdejo ustrezno držo znotraj gibljivosti lastnega telesa (napotek AHA!stamps: roko sprosti ob telesu in se s kazalcem dotakni nosu). Pri tem učenec nikakor ne gre čez meje lastnega telesa in zavzame držo, ki ustreza njegovim naravnim danostim, s čimer dosežemo najpomembnejše: kakovostno tehniko igranja, poleg tega pa se izognemo morebitnim poznejšim telesnim poškodbam oz. z njimi povezanim bolečinam.


Bi ti prišle prav sveže ideje za še boljše poučevanje?

Mogoče najdeš kaj uporabnega zase v naših prispevkih. Naroči se na mesečno prejemanje e-novic.

Tvojega naslova ne bomo uporabili v noben drug namen.